Urationel, (se rationel), planløs; uhensigtsmæssig; sammenlign med irrationel.