Ur er store ansamlinger af klippestykker styrtet ned fra en stejl bjergvæg.