Up ewig ungedeelt, (mnty. 'for evigt udelt'), slesvig-holstensk politisk manifest, i 1840'erne omskrevet af sentensen dat se bliuen ewich tosammende ungedeelt 'at de bliver for evigt tilsammen udelte' fra Christian 1.s privilegium til hertugdømmernes ridderskab, udstedt i Ribe 1460. Til gengæld for hyldningen som hertug i Slesvig og Holsten måtte Christian 1. love, at hertugdømmerne skulle sikres fred. Løftet blev den historisk-statsretlige kerne i 1800-t.s politiske slesvig-holstenisme.