Unionsborgerskab, EU-begreb indført med Maastrichttraktaten, hvorefter enhver statsborger i et medlemsland har unionsborgerskab. Det ene af Danmarks fire forbehold i Edinburghafgørelsen går ud på, at unionsborgerskab er helt forskelligt fra og ikke træder i stedet for nationalt statsborgerskab.