Unificere, (lat. unificare, af uni- en- + -ficere), gøre til et; forene.