Underofficer, militær befalingsmand på mellemlederniveau, hvilket i det danske forsvar vil sige sergentgruppen. Se militære grader.