Underdog, (eng., af under under + dog hund), person med lav social status.