Underafkøling, det fænomen, at en væske kan afkøles til temperaturer under stoffets frysepunkt uden at størkne til fast stof. Den underafkølede tilstand er ikke stabil, og vibrationer eller tilsætning af små partikler medfører normalt en hurtig størkning (udfrysning). Isslag dannes ved frysning af underafkølede vanddråber.