Unda maris, (lat., egl. havets bølge), åben fløjtestemme i orgelværk.