Ultramontan, (se ultramontanisme), som er tilhænger af ultramontanisme.