Ultra posse nemo obligatur, (lat., omformet citat efter retsregel hos Celsus den Yngre (o. år 100)), ingen er forpligtet til at gøre mere, end han (el. hun) kan.