Uendelig er i matematik et begreb, der anvendes om mængder, fx mængden af reelle tal, hvor antallet af elementer ikke kan angives med et naturligt tal, men må angives med et kardinaltal. Desuden fungerer ordet uendelig eller symbolet \(\infty\) i forskellige veldefinerede sammenhænge som et fiktivt tal, der er større end alle reelle tal. Man kan fx tale om, at en funktion er defineret fra \(-\infty\) til \((+)\infty\), hvis den er defineret for alle reelle tal.