Udvalgsregler, i kvantemekanikken kortfattet præcisering af de forudsætninger, der betinger et uhindret (tilladt) forløb af en kvantefysisk proces. Processen kan fx være et kvantespring mellem to tilstande i et atom eller en atomkerne med samtidig udsendelse af elektromagnetisk multipolstråling af bestemt multipolaritet. Udvalgsregler formuleres ved angivelse af differenser mellem de kvantetal, der fastlægger begyndelses- og sluttilstanden af den pågældende proces. Sandsynligheden for at observere processer, der bryder med udvalgsreglerne (forbudte processer), er lille eller nul.