Udskiller, apparatur, der skal forhindre, at skadelige stoffer tilføres afløbssystemet. Uopløselige væsker eller faste stoffer, som er lettere end vand, fx olie, benzin og fedt, kan fjernes i udskillere, der gennemstrømmes af afløbsvandet. Når vandets hastighed nedsættes, vil det lettere stof søge opad til et område, hvor det kan tilbageholdes og fjernes med mellemrum. Dette princip er bl.a. anvendt til benzin- og olieudskillere på tankstationer og til fedtudskillere i større køkkener og i levnedsmiddelindustrien. Stoffer tungere end vand kan fjernes ved udfældning, fx i et sandfang. Vandopløselige stoffer er vanskelige at fjerne; dog kan syre neutraliseres med en base i en syreneutralisator.