Udbredelsesmønstre, organismers rumlige fordeling i naturen. Udbredelsesmønstre er interessante i en række biologiske sammenhænge. Allopatriske populationer, dvs. populationer, der lever isoleret i forskellige geografiske områder, eller som er adskilt af en fysisk barriere, fx en bjergkæde, vil kun i begrænset omfang udveksle gener, hvorfor der er mulighed for artsdannelse. I modsætning hertil må populationer, der lever i samme geografiske område (sympatriske populationer), udfylde forskellige økologiske nicher for at differentiere sig så meget fra hinanden, at det kan lede til artsdannelse.