Uanmodet forretningsførelse, se negotiorum gestio.