Tyrolienne, (fr. 'fra Tyrol'), pardans med armfigurer og valseomdansning til musik i tredelt takt. Den bredte sig i stiliseret form som modedans i Europa i 1800-t. Dansen er beslægtet med den østrigske ländler og den danske tyrolervals.