Turbinemotor, gasturbine sammenbygget med en ladeluftkompressor (turbokompressor). Turbinemotorer anvendes især til last- og personkøretøjer med stor motorkraft samt til militære kampvogne. Motortypen blev udviklet i USA i 1940'erne, men selvom den er enkel i princip og kompakt af størrelse, har især dens ringe accelerationsevne fra start pga. et lavt drejningsmoment og dens ringe virkningsgrad ved lave hastigheder begrænset dens anvendelighed, og den har ikke i nævneværdig grad markedsmæssigt fortrængt stempelmotoren.