Tunghørhed, nedsat, men ikke ophævet høreevne, se døvhed.