Tripelentente, (lat. tripel- + fr. entente), entente mellem tre stater (især Tripelententen mellem Frankrig, Rusland og Storbritannien, indtil 1917); jf. entente.