Trimeter, (af gr. trimetros 'som består af tre mål', jf. metrik), urimet vers bygget af tre jambiske dobbeltfødder, almindeligt i antikt græsk drama, overtaget af romerne under navnet senarius (dvs. seksleddet), indført i dansk romantik af Oehlenschläger (Baldur hin Gode 1807: Vær hilset i den aarle Morgen, elskte Søn!). Se også dramatiske vers.