Trigonometrisk nivellement, inden for landmåling bestemmelse af et eller flere punkters højde ud fra en skrå sigtelinje, hvis længde måles elektronisk; beregningen sker vha. trigonometriske funktioner.