Transuran, (lat. trans- + uran), et hvilket som helst grundstof med atomnummer over 92, dvs. højere end urans atomnummer; alle transuraner er radioaktive og dermed instabile; med undtagelse af neptunium (atomnummer 93) og plutonium (atomnummer 94) kendes de kun fra kernetekniske reaktioner el. atomfysiske forsøg, der bl.a. sigter på nye transuraner (foreløbig kendes indtil atomnumre omkring 110); sammenlign med unnil-.