Transformerstation, anlæg, hvor to spændingsniveauer i elforsyningsnettet sammenkobles gennem transformere med tilhørende koblings- og beskyttelsesudstyr. Ved omsætning fra det laveste spændingsniveau i højspændingsnettet (10-15 kV) til lavspænding (400 V) er transformeren og det øvrige udstyr ofte anbragt i en "kiosk", som er en tæt metalafskærmning med et rumfang på nogle få m3 eller en bygning (tidligere ofte et transformertårn). Ved spændinger over 10-15 kV vil der oftest være tale om friluftsstationer, da komponenterne er meget store.