Transferere, (lat. transferre, af trans- + ferre bære, føre), overføre, fx penge fra ét land til et andet; overflytte.