Touchere, (fr. toucher berøre), inden for billard berøre sin egen el. en anden bal el. en kegle inden el. under stødet.