Tonal kadence, slutning i musik, der sammenstiller (tonika), subdominant, dominant og tonika, dvs. akkorder på skalaens (1.), 4., 5. og 1. trin. I en tonal kadence optræder således alle skalaens syv toner, hvilket giver en klar fornemmelse af tonearten.