Tjenesteveksel, veksel, der ikke dækker over et reelt skyldforhold, men er udstedt for at bistå udstederen med at opnå en kortfristet kredit ved overdragelse (diskontering). De vekselforpligtede bliver ved overdragelsen forpligtet som kautionister over for erhververen af vekslen.