Tjærefarver, ældre betegnelse for syntetiske, organiske pigmenter eller farvestoffer. Kultjære var i midten af 1800-t. det mest almindelige udgangsstof for syntetiske, organiske forbindelser. De tidlige tjærefarver havde stor farvekraft, men ringe lysægthed. I første halvdel af 1900-t. udvikledes en række syntetiske pigmenter, som med hensyn til farveægthed var de tidligere overlegne, bl.a. azofarvestofferne, som stadig har stor udbredelse i gule, orange og røde trykfarver og malinger. Se anilinfarver.