Anilinfarver, er ligesom tjærefarver en gammel betegnelse for syntetiske, organiske farvestoffer. Disse blev tidligere fremstillet af anilin udvundet af kultjære; den første var mauvein (anilinpurpur), fremstillet 1856 af englænderen W.H. Perkin. Farverne, der før år 1900 især tilhørte trifenylmethanfamilien, var ikke særlig holdbare. Moderne syntetiske farver og pigmenter, fx ftalocyaninpigmenter, indantrenfarvestoffer og mange azofarver (se tjærefarver), har imidlertid egenskaber, som er de gammelkendte farver overlegne.