Titalslogaritmer betegner logaritmer med grundtal ti. De er særlig egnede til tabellægning og beregninger, fordi vi udtrykker tal i titalssystemet.