Tilregnelse er i erstatningsretten skadevolderens subjektive forhold til den skadegørende handling i form af forsæt og uagtsomhed. Se også erstatningsansvar.