Tetra- er et internationalt og græsk forled, der betegner, at noget har eller består af fire elementer af samme slags, fx tetragon 'firkant' og tetralogi om en samling på fire værker, af græsk logos 'fortælling'.