Termodynamisk ligevægt, tilstanden af et makroskopisk system, hvis egenskaber (energi, temperatur, tryk, rumfang, entropi etc.) ikke ændrer sig med tiden; entropien er da maksimal. Et lukket system, der ikke er i ligevægt, vil med tiden nærme sig ligevægtstilstanden.