Terminsmarkedet, (1. led af lat. terminus 'grænse'), markedet for indgåelse og omsætning af terminskontrakter (forwardkontrakter). Terminskontrakter er bindende aftaler, fx om fremtidig levering af en valuta eller en vare til en på forhånd aftalt dato og pris eller om at fastlåse rentevilkårene for bestemte fremtidige perioder og beløbsstørrelser. Ved handel på terminsmarkedet er det mod betaling muligt at overføre risikoen ved den fremtidige prisudvikling på varemarkederne og udviklingen i valutakurser og renter på de finansielle markeder til andre. Oprettelsen af CBOT (Chicago Board Of Trade) i 1848 regnes almindeligvis for det første børslignende terminsmarked i verden. Se også finansielle markeder.