Teoretiker, (ty. Theoretiker, af gr. theoretikos beskuende, betragtende), person, der beskæftiger sig med teorier (evt. uden at tage hensyn til praktiske forhold); det modsatte af praktiker.