Praktiker, (ty. Praktiker; omdannet af praktikus (s.d.)), praktisk udøver af en kunst el. videnskab; det modsatte af teoretiker.