Tekstur, (af lat. textura 'sammenvævning', afledn. af textus, perf.part. af texere 'væve'), levneds- og nydelsesmidlers konsistens og fysiske struktur. Teksturen bedømmes ved instrumentelle metoder eller ved sensorik, se sensorisk kvalitet.