Tefrit, (af gr. tephra 'aske' og -it), basaltisk bjergart med mere end 10% feldspatoider, især nefelin, og med mindre end 10% olivin. Er der mere end 10% olivin, fås basanit. Se bjergarter.