Basanit, (af gr. basanos 'prøvesten' og -it), sort, tæt til finkornet vulkansk bjergart, der er en varietet af basalt. Ud over de for basalt karakteristiske mineraler, calciumrig plagioklas og augit, består bjergarten af mere end 10% af såvel olivin som et feldspatoidmineral, først og fremmest nefelin. Den tilsvarende olivinfri bjergart kaldes tephrit. Basanit tilhører den alkalibasaltiske magmaassociation og findes fx på vulkanske oceanøer og i kontinenternes riftsystemer.