Taxon, (tilbagedannelse fra taksonomi), i botanik og zoologi en systematisk (taksonomisk) enhed uanset rang, fx en art, en slægt eller en familie. Taxa ordnes i et hierarkisk system, og den videnskabelige navngivning følger særskilte regler (se nomenklatur).