Tawil er den islamiske tradition for at tolke Koranens tekst på allegorisk vis, sådan som praksis har været i sufismen. Tawil skal forstås i modsætning til den tolkningstradition, der rummes i grundvidenskaben tafsir. Tawil betyder 'fortolkning, forklaring' på arabisk.