Tankskib, skib, der er bygget specielt til transport af væsker, fx benzin; se tankfart. Tankskibes lastrumsdel er af hensyn til stabilitet og styrke opdelt i mange separate tanke. I lastrumsdelen er der desuden pumperum og kofferdamme, dvs. vandtætte, tomme rum. Tankene fyldes og tømmes gennem systemer af rør, ventiler og pumper. Mange tankskibe har kun olielast på den ene rejse og ballastes med havvand på returrejsen; dette og rengøring af tankene giver risiko for havforurening. For at undgå eller begrænse udslip ved kollision og grundstødning bygges mange tankskibe med dobbeltskrog. Se også product-carrier.