Tangentialhastighed, i astronomi den komponent af et himmellegemes hastighed, der er vinkelret på linjen fra observationsstedet til legemet (synslinjen). Ved at måle egenbevægelsen, der måles i buesekunder pr. år, og afstanden (vha. parallakse) kan man bestemme en stjernes tangentialhastighed.