Tangential, (se tangere), som vedrører tangent; som er tangent.