Talsmandsordning, led i samarbejdsreglerne i det danske forsvar; fastsat ved lov i 1967. Talsmænd vælges af menigt personel samt korporaler og sergenter. De indgår i tjenestestedets kontaktudvalg. Blandt talsmændene ved en enhed vælges en landstalsmand. Landstalsmandsmødet udpeger et forretningsudvalg, der forhandler med kommandomyndighederne.