Tabloid, tabloidformat, avisformat, der er ca. halvt så stort - ca. 40x30 cm - som det normale for danske aviser. Se også tabloidpresse.