Tabellarii, (lat., af tabella skrivetavle, dokument), i oldtidens Rom brevbærere.