Tørdok, udgravet dok, der kan lukkes mod søsiden og tømmes for vand vha. pumper; se dok.