Tøndersvamp, fyrsvamp, Fomes fomentarius, poresvamp, der danner store, flerårige, grålige frugtlegemer på løvtræer. Svampen er en af de almindeligste nedbrydere af svækkede og døde bøge under dannelse af hvidmuld. Den regnes ofte som skadesvamp i skovbruget, men undersøgelser har vist, at den stort set kun inficerer træer, der er ældre end den normale hugstalder.